– wat kunt u doen

Wat kunt U doen

U kunt donateur worden bij de stichting en op deze manier het PHC programma van Trinity  in Malawi ondersteunen.  Voor informatie kunt  altijd terecht bij een van de bestuursleden (zie ‘Contact’ of via gpdegraaff16@gmail.com )

Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.  Er geldt een zogenaamde ‘fiscale drempel’ voor het fiscaal aftrekken van donaties.  Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken.  Wij informeren u hier graag over.  Voor verdere informatie zie de contact pagina’s

Voor de Stichting Trinity Malawi kunt U Uw donaties overschrijven naar de volgende banknummers:

                            ING IBAN         NL59INGB0688301258
                            Triodos IBAN   NL49TRIO0212176471

Reacties zijn gesloten.