Projecten gerealiseerd in de laatste jaren

Bouw van een school shelter voor de kinderen van Fatima Girls Full Primary School

Reserve onderdelen waterputten

De inwoners van Muona zijn voor veilig en goed drinkwater afhankelijk van speciale pompen die het zuivere drinkwater vanuit ‘boreholes” naar boven brengen.  Door intensief gebruik en slijtage zijn een groot aantal drinkwaterplaatsen defect.  Sommige delen van het dorp hebben daardoor geen werkende pomp meer en moeten voor hun water uren lopen.   Hoewel een speciaal comité verantwoordelijk is voor het onderhoud en de gebruikers van zo’n pomp daarvoor een kleine vergoeding geven, zijn de kosten van de reparatie soms zo hoog dat men het niet meer kan opbrengen. Pompen hebben we met dit project deze gemeenschap kunnen ondersteunen en voor de reparatie van een groot aantal pompen een pakket (relatief dure) onderdelen voor hen aan kunnen schaffen.

 

EEN KERSTCADEAU VOOR DE MENSEN IN EN ROND MUONA

Op 16 december 2018 vond een benefiet middag plaats ten huize van Marjo Cuppen, bestuurslid van de SCMM.  Deze bracht uiteindelijk € 1,640 op en de eindstand (met alle bijdrage die via de bank binnen kwamen) was rond de € 7,300.

Vanuit Muona Foundation (M.F.), onze zusterstichting ter plekke waren er twee projecten ter financiering aangeboden:  de rehabilitatie van z.g. boreholes (pompen waar van een flinke diepte veilig drinkwater opgepompt wordt) en een groot onderhoud van het gemeenschaps- huis, de ‘Cuppen Hall’ van m.n. het elektriciteits-bedrading en het schilderwerk.

€ 1,000 van de opbrengst werd overgemaakt voor de grotere reparaties aan boreholes, waar M.F. onmiddellijk mee aan de slag ging en binnen het tijdsbestek van minder dan een week, 25 boreholes kon rehabiliteren.  Een prachtig kerst geschenk voor de gemeenschappen in en rond Muona.

William, de voorzitter van M.F., stuurde ons het onderstaande rapport toe:

“MUONA COMMUNITY CELEBRATED CHRISTMAS WITH A BIG SMILE AFTER MUONA FOUNDATION REPAIRED THEIR BOREHOLES

It is a common saying that “WATER IS LIFE”.  Part of the community in Muona comprising over 750 households celebrated Christmas with smiles and peace of mind after Muona Foundation in Malawi repaired 25 boreholes that broke down for several months and some for over two years.

The rehabilitation of the boreholes started on 21st December 2018 and was completed on 27th December 2018.  A team made up of a Borehole Technician, Muona Foundation members and community Borehole Committee representatives assessed the broken down boreholes in order to establish the faulty borehole spare parts that required to be replaced by new ones.

A list of required spare parts was produced and handed over to Muona Foundation Malawi for the procurement of the new borehole spare parts.  Most of the borehole spare parts on the list were bought from the shops in Muona as this promotes the local businesses. The parts which were very expensive for the community to afford and were not available in Muona were purchased from Blantyre.

Every borehole that was assessed had a committee that managed the proper use of the borehole.  The committees were also tasked to maintain the boreholes once they break down by making sure that the community members contribute some money per household for repairing boreholes.

However, the cost of some borehole parts kept on rising over the years due to high inflation and landing cost (poor road network to Muona from Blantyre).  Some of these parts include the water pipes, rods, pump heads etc.  The effects of climate change compelled the community to experience either droughts or floods every few years.  The community struggles to make ends meet in the process hence not able to produce enough food for their families.

This situation makes it difficult for most households to contribute some money to the committee for the maintenance of the boreholes.

It was against this background that Muona Foundation in the Netherlands financed the Borehole maintenance project with Euro 1,000. through Muona Foundation Malawi.  25 boreholes were repaired at the radius of 7km from Muona Market. Each borehole had different problems.  Some boreholes had bigger problems while some had minor problems.

Apart from the worn out borehole spare parts, some boreholes were completely dry, the water table was too low due to the high temperatures of the Shire Valley during the hot season-October to December.

There was another interesting thing about this borehole maintenance project. Muona Rice Irrigation Scheme about 5 km west of Muona Market has over 5,000 registered farmers coming from all corners of Muona since rice is used both as commercial and as food crop by people in Muona.  The borehole at this rice scheme broke down over a year ago and farmers had problems to access safe drinking water at the rice scheme.  They had to bring water all the way from home and many come from distant places.  The maintenance of the borehole at Muona rice scheme brought happiness to the over 5,000 farmers who earn their living at Muona Rice Irrigation Scheme regardless of whether their community borehole at home was repaired or not.

Although we repaired 25 boreholes, there are still some places with broken down boreholes requiring maintenance.  Some borehole committees were not trained to repair minor faults from their boreholes.  Muona Foundation therefore,  recommends the training of some twelve committees and the further maintenance of some 10 broken down boreholes identified during the assessment of the 25 boreholes indicated above.  On average 30 households use one borehole.

The community in Muona is very grateful for this Christmas donation and for the good gesture. These include the households whose boreholes were repaired, rice farmers at Muona Rice Irrigation Scheme and all the animal farmers whose animals like cattle, goats, and others had to walk long distances searching for drinking water but are now drinking within reach.

The management of Muona Rice Irrigation Scheme Water Users Association and all the local leaders whose subjects benefitted from this project are very grateful to Muona Foundation in the Netherlands and its partners for supporting the project financially. Muona Foundation Malawi also joins the beneficiaries of this project in thanking Muona Foundation in the Netherlands for the chance to be part of this success story in Muona.”

 

Cuppen Hall

 De Cuppen Hall is een gemeenschapshuis dat een aantal jaren geleden met behulp van sponsoren is gebouwd.  Het wordt nu door onze zusterstichting Muona Foundation geëxploiteerd en kan zichzelf nu bedruipen. Destijds is de Cuppen Hall van slechts één toilet voorzien.  In 2016 zijn er, op verzoek van MF, vier toiletten bijgebouwd.

 

 

Waterput en een klassenblok (2 klaslokalen) voor Chikonje school

De nieuwe Chikonje school moest op een hoger gelegen plek gebouwd worden.  Daar waren echter totaal geen voorzieningen dus ook niet voor drinkwater.  Daarom werd, alvorens met de bouw ven het eerste klassenblok te beginnen, eerst een waterput geslagen worden. Het eerste klassenblok voor de Chikonje school is inmiddels voltooid en in gebruik.  Een tweede blok, gebouwd met financiering van Stichting Vrienden van Chiromo , werd begin dit jaar (2017) ook opgeleverd.

Afgelopen augustus werd alles officieel overgedragen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Nsanje district, de traditionele authoriteit en andere notabelen van verschillende niveaus van bestuur.

 

Kleinschalige Irrigatie

De laatste jaren zijn er, met financiële ondersteuning van SCMM, verschillende kleinschalige irrigatie projecten gerealiseerd.  In eerste instantie werd gewerkt met irrigatie kanalen, gegraven door de eigenaren vaan de belendende percelen.  Een groot deel van deze kanalen werden helaas verwoest door de overstromingen van 2014/2015.

Daarom werd overgestapt op het graven van z.g. ‘shallow wells’, putten van zo’n vier meter diep.  De wal van die putten wordt versterkt met een uit bakstenen en cement opgemetselde buis, die wordt doorgetrokken tot zo’n meter boven het oppervlakte niveau om te voorkomen dat kleine kinderen, geiten en ander kleinvee er in vallen.  Voor de actuele irrigatie van de velden worden voetpompen gebruikt,  z.g. ‘treadle pumps’.  Dit zijn lokaal geproduceerde, eenvoudige en onderhoudsvriendelijke pompen, die eenvoudig te bedienen zijn.

 

Opleiding tot Onderwijzer

Goed onderwijs begint bij goed gekwalificeerd personeel.  Daarom kozen wij er in 2006 voor financiële ondersteuning te geven aan geselecteerde studenten, zodat zij daadwerkelijk de kans krijgen een onderwijzersopleiding te volgen in Blantyre, een stad zo’n 100 km van Muona.  Gedurende 18 maanden volgden zij een intensief programma.  In december 2009 zijn er 5 leerkrachten afgestudeerd (3 mannen, 2 vrouwen).   Vier andere  studenten zijn inmiddels ook afgestudeerd.  Allen zijn op basisscholen in en rondom Muona e.o. werkzaam.

De totale opleidingskosten, inclusief studiemateriaal, wonen en reiskosten bedroegen 2000 euro per student. 

 

Vak- en vervolgopleidingen

Behalve de opleiding voor verpleegkundigen in het Trinity Hospital , zijn er in Muona en omgeving geen beroepsopleidingen voor jongeren.

Zij moeten hiervoor naar de stad.  Gevolg is dat 90% van de jongeren in Muona geen beroep kunnen leren.  Zij voorzien daarom in het levensonderhoud van hun gezinnen door, op kleine schaal, mais en groenten te verbouwen (z.g. subsistence farming) en volgen daarmee in de voetstappen van hun ouders.

In het verleden hebben we voor een groep van 10 jongens een ‘tinsmith’ training opgezet (wij zouden zeggen ‘zinksmid’).  Gedurende een half jaar werden zij 5 ochtenden per week door een tinsmid in het vak ingewijd.  Een tinsmid maakt en repareert gebruiksartikelen zoals emmers, gieters etc.  Aan het eind van deze periode kregen zij een gereedschapssetje mee (geschonken door Gered Gereedschap uit Geldrop) om hun eigen kost te gaan verdienen.

Vanaf 2014 richtten we onze aandacht meer op het ondersteunen van studenten verpleegkunde (zie lopende projecten).

 

Mikrokedieten

Mensen beschikken niet over het benodigde startkapitaal om een klein bedrijfje te kunnen beginnen.  De ideeën en de wil zijn er wel, maar de banken geven vaak niet thuis óf rekenen te hoge rentes voor hun lening.  Om deze mensen, waaronder de onbezoldigde leden van het bestuur van Muona Foundation,  toch een kans te geven heeft SCMM in het verleden enkele van deze projecten ondersteund.
(Mr. Guta voor zijn, met microkrediet, opgezette kruideniers winkeltje)

 

Reacties zijn gesloten.