Over ons

Stichting Community Muona Malawi

Het doel van Stichting Community Muona en haar locale partner Muona Foundation is: verbetering van de levensomstandigheden in de dorpsgemeenschap Muona.  Gezamenlijk richten de twee stichtingen zich o.a. op de gebieden onderwijs, landbouw en kleine sociale projecten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen die dit werk vrijwillig doen.  Ze hebben recht op jaarlijks 1500 euro vrijwilligersvergoeding.  In het bestuur is bepaald dat ze hier volledig afstand van doen en het aanmerken als schenking aan de stichting. Ook reis- en verblijfskosten bij bezoeken aan de projecten zijn volledig voor eigen rekening:

Peter Cuppen:  Voorzitter
Marjo Cuppen:  Secretaris
Corina Brand:  Penningmeester                                                                                                                                    Cor Brand:  Notulist

Hoe gaan we te werk:

Onze zusterstichting, Muona Foundation (MF) in Malawi, geeft aan waar de hulpbehoeftes liggen.  Een uitgebreid projectplan wordt bij ons,  Stichting Community Muona Malawi (SCMM) ingediend.  De financiële mogelijkheden worden onderzocht en er wordt een plan de campagne gemaakt hoe het een en ander gefinancierd zou kunnen worden.  Van de uitkomst wordt onze zusterstichting vervolgens op de hoogte gebracht.

Sponsorgelden worden geworven en gestort op de bankrekening van SCMM welke door de penningmeester van de stichting wordt beheerd.  Op het moment dat er voldoende geld is bijeengebracht om een project te kunnen starten worden deze financiële middelen overgemaakt naar de rekening van onze zusterstichting onder vermelding van het betreffende project.  Na het realiseren daarvan ontvangen we van hen een rapportage en financiële verantwoording.  De resultaten worden via nieuwsbrief, email of website gecommuniceerd naar onze sponsors.

Beleidsplan Stichting Community Muona Malawi: klik hier

Pagina bekijken

Reacties zijn gesloten.