Nieuwsbrief STM, 2019 (mei 2020)

PHC-nieuwsbrief  2019                                                                                                                 Nuenen mei 2020

Geachte donateur,

Later dan u van ons gewend bent, biedt de Stichting Trinity Malawi u hierbij de 20ste nieuwsbrief aan. Dit is tevens het eerste begeleidend schrijven van ondergetekende, de nieuwe voorzitter van Stichting Trinity, Malawi. Het is een nieuwsbrief die lang op zich heeft laten wachten, zowel t.g.v. de moeizame communicatie met het PHC-team van Trinity en doordat ikzelf vele maanden uit de running was met gezondheidsproblemen. Voor mij niet de gedroomde start als nieuwe voorzitter. Hopelijk kunnen we u de volgende nieuwsbrief vóór de kerst toe kunnen sturen.

Begin vorig jaar heb ik het stokje overgenomen van Jan Cootjans die de afgelopen dertien jaar, als voorzitter een zeer gewaardeerde bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van onze stichting.

Stichting Trintity Muona heeft een zeer trouw en genereus donorbestand. Uw bijdragen hebben ervoor gezorgd dat we de activiteiten van het PHC-team al meer als 26 jaar konden ondersteunen. Dat is een prestatie van formaat! Er zijn maar heel weinig organisaties die bereid en in staat zijn de reguliere kosten van de preventieve- en voorlichtingsactiviteiten zoveel jaren te ondersteunen. U heeft dat mogelijk gemaakt en ik wil u langs deze weg u daar van ganser harte voor bedanken!

Enkele jaren geleden zijn we al begonnen het managementteam van Trinity aan te moedigen geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het PHC-programma. Heel voorzichtig wordt daar ook gehoor aan gegeven. Wij willen, met uw hulp, onze ondersteuning aan dat proces begeleiden en aanmoedigen.

Met vriendelijke groet,

Peter Cuppen. voorzitter                                                                                                                                                    Willemien de Wolde, secretaris                                                                                                                                Ina.de Graaff, peningmeester

Bankgegevens:

ING Bank rekeningnr.NL 59 INGB 0688 3012 58 of

Triodos Bank rekeningnr. NL 49 TRIO 0212 1764 71 van Stichting Trinity Malawi Tegelen.

Vernieuwing van onze palliatieve zorg diensten
In het verzorgingsgebied van Trinity Hospital, krijgen bijna 1600 patiënten thuiszorg. Dit kan
zijn om de patiënt te helpen zijn medicatie trouw en volgens voorschrift in te laten nemen
(dit speelt vooral bij ernstige chronische ziekten, zoals AIDS, diabetes, astma, epilepsie en
hoge bloeddruk). Ook kan de thuiszorg worden gebruikt om nazorg te bieden na
bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis. Het PHC-team steunt hiervoor op een netwerk
van 128 vrijwilligers verspreid over de verschillende gemeenschappen.
Naast deze reguliere thuiszorg is er palliatieve thuiszorg voor 47 patiënten die min of meer
uitbehandeld zijn en geen uitzicht meer hebben op genezing. Het doel van deze vorm van
dienstverlening is om terminaal zieke patiënten en hun families te ondersteunen in de
thuissituatie. Het streven daarbij is hun kwaliteit van leven, in de tijd die hen rest, zo
optimaal mogelijk te laten zijn. Dit wordt gedaan door vrijwilligers die door het PHC-team
daarop gericht getraind zijn en gecoacht worden.
Om een indruk te geven van wat die palliatieve zorg inhoudt, hebben we zowel een patiënt
als een van de vrijwilligers geïnterviewd.
Mr Promise Tcham is 84 jaar oud. Hij vertelde het volgende in antwoord op de aan hem
gestelde vragen:
“Ik heb kanker aan mijn been en ontvang al zo’n vijf jaar steun van de mensen van het
PHC-team. Ondanks het feit dat we weten dat we geen genezing meer kunnen
verwachten is deze zorg belangrijk voor mij en mijn vrouw. De vrijwilliger die ons
ondersteunt, geeft ons advies, en helpt met medicijnen voor de pijn en met
wondverzorging. Soms krijgen we wat financiële en voedselhulp, als dat mogelijk is en het
PHC-team over die middelen beschikt.
Meestal worden we eenmaal per maand bezocht door het lid van het PHC-team dat onze
vrijwilliger superviseert. De door het PHC-team getrainde vrijwilliger komt in principe
iedere week langs. Hun morele en emotionele support laat ons zien dat we ertoe doen en
niet zijn vergeten, en het verlicht zo onze zorgen. Als er zich problemen voordoen en ik
om hulp vraag laten Mr. Zanelo (lid van het PHC-team) en/of de vrijwilliger nooit lang op
zich wachten. Waar mogelijk helpen ze mij hier aan huis en zo nodig verwijzen ze mij door
naar het ziekenhuis. Hun hulp is belangrijk voor mij, het helpt mij zo goed mogelijk te
functioneren ondanks de beperkingen die mijn ziekte met zich meebrengt”.
Petro Zuze , 62 jaar oud en is één van de 128 vrijwilligers van het netwerk waarop het PHC
team steunt. Zonder hen zou de hulp aan huis niet mogelijk zijn. Hij vertelt:
“Ik heb me als vrijwilliger aangemeld omdat het lijden van erg zieke mensen in onze
gemeenschap mij raakte en ik iets wilde doen. Sinds 1993 ben ik vrijwilliger in de
thuiszorg en in november 2019 ben ik als vrijwilliger getraind voor de palliatieve
thuiszorg. Ik word ondersteund door het PHC-team. Als ik mij ergens zorgen over maak of
misschien een goed idee heb, deel ik dat met het PHC-teamlid dat mij coacht en
superviseert. Hij helpt me met medicijnen voor de mensen die ik bezoek.
De mensen hebben ook bijna altijd behoefte aan financiële ondersteuning en/ of voedsel.
De opbrengst van de oogst is vaak onvoldoende als gevolg van droogte of
overstromingen. Helaas heeft het PHC-team daar vaak niet de middelen voor. Soms is er
ook gebrek aan medicijnen omdat we afhankelijk zijn van giften om onze cliënten
kosteloos te kunnen behandelen. Dit is voor mij als vrijwilliger een uitdaging.
Als mijn client andere klachten krijgt adviseer ik hem/ haar naar het ziekenhuis te gaan
voor adequate behandeling. Het verwijssysteem voor palliatieve zorg is goed. Voor acute
zorg wordt de patiënt opgenomen in het ziekenhuis en na ontslag continueren wij de zorg
thuis.
De zorg in het ziekenhuis is vaak duur in vergelijking met de palliatieve zorg thuis. Als de
patiënt in het ziekenhuis verblijft, is de familie daar eveneens om hem/ haar tijdens de
opname te ondersteunen. Die tijd kunnen zijn niet besteden aan het werk thuis. Het
voordeel van het verblijf in het ziekenhuis is natuurlijk wel dat de betreffende vaker
wordt gezien en soms meteen kan worden geholpen.
Als de patiënt thuis geholpen wordt, kan hij soms nog wat klusjes doen om de familie te
helpen. Ook kan het familielid dat hem gezelschap houdt en voor hem kookt tijdens de
opname, meehelpen thuis of op het land of wellicht wat geld verdienen met klussen hier
en daar. Daarom is die zorg aan huis zo belangrijk voor de zieken in onze gemeenschap

Reacties zijn gesloten.