Nieuwsbrief 2019

Primair gezondheidszorg (PHC) programma Trinity Hospital en Palliatieve zorg in de thuissituatie

Bij het opstarten van het PHC programma, medio 1980, was dit in eerste instantie gericht op het bieden van een pakket van preventieve zorg en gezondheidsvoorlichting, zoals dat reeds functioneerde in het ziekenhuis.  Moeders kwamen met hun kinderen eenmaal per maand naar toe om ze te laten screenen, wegen en vaccineren, waarna zij gezondheidsvoorlichting ontvingen, een soort consultatie bureau dus.

De inzet was deze diensten ook aan te bieden in de periferie van het verzorgingsgebied van Trinity, om de moeders, met hun kind aan de hand of op de rug, de vaak urenlange wandeling in de felle zon naar het ziekenhuis te besparen en deze diensten naar hen toe te brengen.  In overleg met de lokale bevolking en hun leiders werden lokaties geselecteerd in een zestal afgelegen gebieden, waar een maal per maand een team vanuit Trinity naar toe zou komen om ter plekke de kinderen te ien, hierbij geassisteerd door een groep lokale vrijwilligers.

Reacties zijn gesloten.