– ANBI Trinity Malawi

Aanvullende informatie betreffende onze ANBI registratie:

Naam: Stichting Trinity Malawi
Fiscaal nummer: 804251824

Contactgegevens:

Kenzenstraat 27,  5935 BA,  Steyl
Email adres: gpdegraaff16@gmail.com  (penningmeester)

Website:  www.muonamalawi.org

Bestuur:

  • Jan Cootjans (voorzitter)
  • Ina de Graaff (penningmeester)
  • Peter Cuppen (secretaris)
  • Willemien de Wolde (lid)

Beleidsplan:

Voor beleidsplan zie document: “Beleidsplan Trinity Malawi”.

Beloningsbeleid:

Doelstelling van de stichting:

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:

Elk kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt dat op de website wordt gepubliceerd

Financiele gegevens 2014: klik hier
Financiele gegevens 2015: klik hier
Financiele gegevens 2016 klik hier

Ons Beleidsplan: klik hier

 

 

– wat kunt u doen

U kunt donateur worden bij de stichting en op deze manier het PHC programma van Trinity  in Malawi ondersteunen. Voor informatie kunt  altijd terecht bij een van de bestuursleden (zie ‘Contact’ of via info@muonamalawi.org .)

Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Er geldt een zogenaamde ‘fiscale drempel’ voor het fiscaal aftrekken van donaties. Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken. Wij informeren u hier graag over. Voor verdere informatie zie de contact pagina’s

Voor de Stichting Trinity Malawi kunt U Uw donaties overschrijven naar de volgende banknummers:

                            ING IBAN         NL59INGB0688301258
                            Triodos IBAN   NL49TRIO0212176471

– over ons

Stichting Trinity Malawi:

Preventieve gezondheidszorg in het verzorgingsgebied van Trinity Hospital in Muona, Malawi. Daar staat Stichting Trinity Malawi (STM) voor. Wij doen dit door het basisgezondheidszorg programma (PHC – Primary Health Care) van Trinity Hospital financieel te ondersteunen. Dit preventieve programma wordt uitgevoerd door een team van 7 gezondheidswerkers en ongeveer 80 getrainde vrijwilligers in de gemeenschappen in de verre omgeving van het ziekenhuis. Hoofddoel van STM is het waarborgen van de continuïteit van dit breed opgezette programma dat stevig verankerd is in de locale gemeenschap.

Beleidsplan Stichting Trinity Malawi : klik hier