Bouw van een school shelter voor de kinderen van Fatima Girls Full Primary School

 

Eind 2014, begin 2015 veroorzaakten de langdurige, hevige regens in Malawi  zware overstromingen in heel wat districten.  De Lower Shire Valley werd het zwaarst getroffen.  In het noorden van Nsanje district mondt de Ruo, die van de Mulanje komt, uit in de Shire.  Het hoog opgestuwde water zorgde daar voor verwoestende overstromingen.   De brug over de Shire, die eindelijk na 10 jaar weer operationeel was, werd weggeslagen.  Enkele gehuchten werden compleet van de kaart geveegd en mensen en vee werden meegesleurd.  Toen het water zich uiteindelijk terugtrok, liet het, in de voorheen vruchtbare akkers, op veel plaatsen een ruim 30 centimeter dikke laag van zand en stenen achter.  Ook twee basisscholen in het gebied moesten eraan geloven.  De ene, in Chikonje, werd onherstelbaar beschadigd en de andere, in Ncherenje, compleet weggevaagd.

De afgelopen twee jaar werden, op een hoger gelegen locatie, voor de kinderen van Chikonje twee klasblokken van ieder twee klaslokalen gebouwd.  Het eerste werd gerealiseerd met financiering van onze Stichting Community Muona Malawi (SCMM).  Een tweede klasblok werd gefinancierd door de in Limburg gevestigde Stichting Vrienden van Chiromo, waar onze stichting ook contacten mee onderhoudt.  (zie gerealiseerde projecten)  Voor de school van Ncherenje is echter nog niets in de plaats gekomen.  De kinderen daar krijgen les onder een afdakje van bamboe; beter dan niets, maar volstrekt inadequaat.  William Allan, de voorzitter van Muona Foundation, onze zuster stichting ter plekke, nam onlangs Marjo Cuppen van SCMM en Servé Kengen van Stichting Vrienden van Chiromo, mee naar dat ‘schooltje’.  Deze foto’s werd bij die gelegenheid gemaakt.  SCMM heeft toegezegd haar best te doen om fondsen te werven voor een shelter voor twee klassen, die later, als het geld daarvoor aanwezig zou zijn, eventueel tot volwaardige klaslokalen getransformeerd zouden kunnen worden.  De kinderen zijn dan beschermd tegen zon en regen en de cementen vloeren kunnen makkelijk worden onderhouden. Stichting Vrienden van Chiromo heeft ter plekke zijn steun voor een tweede blok toegezegd.

(foto’s : Servé Kengen)

Update februari  2019:

Het nationale beleid m.b.t. bouwprojecten ten behoeve van de gemeenschap is om van de bevolking, die van dat project gaat profiteren, een bescheiden bijdrage te vragen in natura (b.v. een baksteen oven en/of zand).  In lijn met deze politiek werden er, op verzoek van MF, verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarop vertegenwoordigers van MF met de lokale bevolking (dorpshoofden, leraren en ouders van leerlingen) bespraken hoe dit het beste ingevuld zou kunnen worden.  Aanvankelijk gaf de bevolking aan dat ze niet in staat was een bijdrage te leveren tenzij ze betaald zouden worden voor b.v. het zand dat ze aan zouden leveren.  Toen hun duidelijk werd dat het project onder deze voorwaarden niet gerealiseerd zou kunnen worden, vroegen ze om hen zes maanden de tijd te geven.  Het voorstel van de gemeenschap was om, d.m.v. het maandelijks inzamelen van een  kleine geldelijke bijdrage van alle toekomstige gebruikers, hun bijdrage in natura als het ware af te kopen.  Ook dit bleek echter niet te lukken.  Daarop besloot MF, met instemming van enkele van onze bestuursleden die daar toen waren, het bouwproject te gunnen aan een andere school.  Dit werd de Fatima Girls FPS, waar zo’n zes klassen buiten, onder een boom onderwijs ontvangen.  Daar waren de school leiding en de bevolking wel bereid en klaar om de gevraagde bijdrage te leveren.

De bouw werkzaamheden daar werden zeer voortvarend opgestart (zie de video’s die MF ons toestuurde).  Naar verwachting kan eind maart 2019 het nieuwe klassenblok in gebruik worden genomen.  

Update april 2018:

Medio december 2017 werd bij Marjo thuis een benefiet middag voor dit project georganiseerd.  Er was een verkoop van curiosa uit Malawi, een veiling voor diensten en allerlei prachtige  objecten die door tal van weldoeners ter beschikking waren gesteld, een loterij en er werden diverse soepen, versnaperingen, frisdranken, wijn en glühwein verkocht.  Deze middag werd een daverend succes.  Er was veel belangstelling vanuit de buurt en tot ver daarbuiten.  De opbrengst overtrof elke verwachting en bedroeg zo’n € 9,000!!!  Daarna kwamen er ook nog verschillende flinke donaties van enkele trouwe donateurs, zodat er inmiddels genoeg is binnengekomen  om onze ambities fors naar boven bij te stellen: we laten de shelter voor wat het is en kunnen nu een volwaardig klassenblok met twee klaslokalen gaan bouwen!!   De eerste € 8,000 is inmiddels overgemaakt op de rekening van Muona Foundation, onze zuster stichting ter plekke.

Reacties zijn gesloten.