ANBI Stichting Community Muona Malawi

 

Aanvullende informatie betreffende onze ANBI registratie:

Naam: 

Stichting Community Muona Malawi

Fiscaal nummer:

8142.79.016

Criteria ANBI
ANBI Status

Contactgegevens:

Hortensiastraat 6,  5644 KP te Eindhoven
Tel: +31 40 2115273
Email: marjocuppen54@gmail.com
Website: www.muonamalawi.org

Bestuur:

Peter Cuppen:                  Voorzitter
Marjo Cuppen:                 Secretaris
Corina Brand:                   Penningmeester
Lia Heuijerjans :                Lid

Beleidsplan:

Voor beleidsplan zie document:  “Beleidsplan SCMM”.

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning, alle leden doen dit werk onbezoldigd.

Doelstelling van de stichting:

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

Financiële verantwoording: 

Elk kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt dat op onze website wordt gepubliceerd

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.