– ANBI Trinity Malawi

Aanvullende informatie betreffende onze ANBI registratie:

Naam:

Stichting Trinity Malawi

Fiscaal nummer:

804251824

Contactgegevens:

Kenzenstraat 27,  5935 BA,  Steyl
Email adres: gpdegraaff16@gmail.com  (penningmeester)

Website:  www.muonamalawi.org

Bestuur:

  • Peter Cuppen (voorzitter)
  • Ina de Graaff (penningmeester)
  • Willemien de Wolde (secretaris)

Beleidsplan:

Voor beleidsplan zie document: “Beleidsplan Trinity Malawi”.

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning, alle bestuursleden doen dit werk onbezoldigd

Doelstelling van de stichting:

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:

Elk kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt dat op de website wordt gepubliceerd

Financiële gegevens 2014: klik hier
Financiële gegevens 2015: klik hier
Financiële gegevens 2016 klik hier
Financiële gegevens 2017 klik hier
Financiële gegevens 2018 klik hier
Financiële gegevens 2019 klik hier

Pagina bekijken

Reacties zijn gesloten.