ANBI Stichting Community Muona Malawi

Naam:                                                                                                                        Stichting Community Muona Malawi

Fiscaal nummer:
8142.79.016

Contactgegevens:
Adres:       Hortensiastraat 6,  5644 KP te Eindhoven.                                                                                                    Tel:           +31 40 2115273
Email:       marjocuppen54@gmail.com
Website:   www.muonamalawi.org

Bestuur:
Peter Cuppen:             Voorzitter
Marjo Cuppen:            Secretaris
Corina Brand:              Penningmeester                                                                                                                          Cor Brand:                   Notulist

Beleidsplan:
Voor beleidsplan zie document:  “Beleidsplan SCMM” klik hier

Beloningsbeleid:
Er is geen beloning, alle leden doen dit werk onbezoldigd.

Doelstelling van de stichting:                                                                          

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:
Elk kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt dat op onze website wordt gepubliceerd

Financiële gegevens 2013: klik hier
Financiële gegevens 2014: klik hier
Financiële gegevens 2015: klik hier
Financiële gegevens 2016: klik hier
Financiële gegevens 2017: klik hier
                                                                 Financiële gegevens 2018: klik hier                                                                   Financiële gegevens 2019: klik hier

Reacties zijn gesloten.